پلان های میزبانی پربازدید

** 7 روز گارانتی برگشت وجه بی قید و شرط / با اطمینان کامل سفارش دهید ...

PL1-HNH1000MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **
ویژه سایت های پر بازدید با منابع متوسط
تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 1000 مگابایت فضا
 • 30% CPU پردازش
 • 2GB vRAM 1024M pRAM حافظه
 • 30 2048KBps Site I/O دیتا
 • 30 گیگابای ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL2-HNH2000MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **
ویژه سایت های پر بازدید با منابع متوسط
تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 2000 مگابایت فضا
 • 30% CPU پردازش
 • 2GB vRAM 1024M pRAM حافظه
 • 30 2048KBps Site I/O دیتا
 • 60 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL3-HNH4000MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **
ویژه سایت های پر بازدید با منابع متوسط
تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 4000 مگابایت فضا
 • 30% CPU پردازش
 • 2GB vRAM 1024M pRAM حافظه
 • 30 2048KBps Site I/O دیتا
 • 120 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL4-HNH8000MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **
ویژه سایت های پر بازدید با منابع متوسط
تحویل کمتر از 2 ساعت

 • 4000 مگابایت فضا
 • 30% CPU پردازش
 • 2GB vRAM 1024M pRAM حافظه
 • 30 2048KBps Site I/O دیتا
 • 240 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل