پلان های میزبانی عادی

** 7 روز گارانتی برگشت وجه بی قید و شرط / با اطمینان کامل سفارش دهید ...

PL1-HN250MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **

 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL2-HN500MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL3-HN750MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **

 • 750 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل
PL4-HN1000MB

** تضمین 7 روز برگشت وجه **

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • روزانه ، هفتگی و ماهانه پشتیبانگیری
 • Cpanel کنترل پنل